Teknoloji ve Deneyimin Birleştiği Yerde Biz Varız...ES PROJE bünyesinde 2012 yılında kurulan ES SOFT, çalışmalarını ODTÜ Teknokent Ostim yerleşkesinde devam ettirmektedir. Ağırlıklı olarak ODTÜ İnşaat Mühendisliği ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümleri ile çeşitli Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır. Tamamlanan projelerimiz:

1. Enerji Sistemleri için Baraj Analiz Programı: ESBAP
2. Enerji Verimli Prekast Sandviç Perde Duvar Sistemlerinin Deprem Güvenliğinin Araştırılması
3. Barajların Analizi için Sonlu Eleman Yazılımı – TÜBİTAK Projesi
4. Gazbeton Donatılı Paneller ile İnşa Edilecek Yapıların Depreme Dayanıklı Tasarımı için Esaslar Geliştirilmesi
5. Mühendislik Yapıları Uygulama Projeleri için Performans Tabanlı Proje Yönetim Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi
6. Gazbeton Donatılı Panellerde Donatı, Ankraj Detayları Geliştirilmesi, Tasarım Yöntem ve Yazılımın Oluşturulması

Devam eden projemiz:
Mineral Esaslı Gazbeton İzolasyon Panellerinin Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi ve Hesap Esaslarının Geliştirilmesi

ES SOFT bünyesinde sürdürülen çalışmalarda hem üniversite hem de sanayi işbirliği hedeflenerek, Ar-Ge alanında ülkemiz ekonomisine iç ve dış pazarlarda hizmet edecek projeler üretilmektedir.