Teknoloji ve Deneyimin Birleştiği Yerde Biz Varız...

• Proje Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı
• Havza Planlaması
• Kuraklık Yönetim Planlaması
• Çevre Koruma
• İnşaat Mühendisiliği
• Mimarlık
• Yapı Mühendisiliği
• Hidrolik ve Hidroloji Mühendisliği
• Boru Hattı Mühendisliği
• Makina Mühendisliği
• Jeoloji Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• İhale Dokümanı Hazırlama ve Teklif Değerlendirme
• Master Plan and Fizibilite Çalışmaları